Bedemandens opgaver

Hvad kan en bedemand hjælpe mig med?

Som fagligt uddannede bedemænd kan vi yde professionel rådgivning og hjælp til at komme lettest muligt igennem de praktiske problemer, og til at give plads til det der er vigtigst – at tage en fredelig og god afsked.

Som bedemand står vi til rådighed og sørger for at De gennem dialog og vejledning får den information der er brug for. I hvilket omfang De ønsker vor hjælp til praktiske opgaver bestemmer De selv. Samtalen kan foregå i Deres eget hjem eller hos bedemanden. Under samtalen har De mulighed for at aftale og planlægge hvorledes De ønsker selve højtideligheden skal forløbe.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af opgaver, bestemmer De selv hvad bedemanden skal tage sig af:

En bedemands opgaver

 • Fastsættelse af højtideligheden i samråd med kordegn, præst og kirkegård/krematorium.
 • Indhentning og udfyldelse af papirer, evt. fremskaffelse af nye attester.
 • Udformning og indrykning af dødsannonce og takkeannonce.
 • Bestilling af kiste/urne, kisteseng og linned.
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer.
 • Bestilling af organist, kor, solist, og trykte salmer.
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger.
 • Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning fra hjemmet.
 • Udsmykning af kirke eller kapel.
 • Transport med rustvogn.
 • Indsættelse af kiste i kirke/kapel.
 • Kørsel af kisten til og fra højtideligheden.
 • Transport af blomster til kirkegård.
 • Transport af urne til kirkegård efter højtideligheden.
 • Kontakte familie vedrørende urnenedsættelse.
 • Ansøgning om begravelseshjælp ved kommunen.
 • Kontakt og anmeldelse til fagforening, evt. Sygesikringen Danmark og andre forbund.
 • Bestilling af mindehøjtidelighed.
 • Indhentning af priser på eventuelle udlæg, f.eks. til mindesammenkomst.

Bedemanden kan udarbejde et prisoverslag over udgifterne

Kontakt os uanset om du bor i Aalborg Øst, Vejgaard, Storvorde, Klarup, Egense, Nørresundby, Frejlev eller en anden nærliggende by.